نرمین بنکدار طهرانی

نرمین بنکدار طهرانی

محمد مهرگان

محسن معدنی

مدرس گرافیک - مولف و مربی نرم افزارهای کاربردی– مدیر کانون تبلیغات - کارشناس گرافیک

اکبر شکیباپور

مدرس دانشگاه ،مولف وشاعر - مدیر مسوول چارنگار– مدیر سابق شرکت پویندگان– ارشد بازاریابی

هاشم پیمبرزاده

مدیر امور بازرگانی و قراردادهای شرکت – کارشناس بازرگانی- دبیر خانه کارگر شهرری

مجید پرکار

کارگردان – مدرس و طراح تلویزیون وسینما – مدیر مسول موسسه آموزش سینمایی – کارشناس کارگردانی

مژگان بیات

مسول حسابداری و سفارشات – مدیر اجرایی کانون تبلیغات – کارشناس حسابداری

فرهاد بهلولی

تحلیلگر بورس – خبره بورس بین الملل فارکس – مدرک مهندس عمران و کارشناس کسب و کار

ابراهیمیان

مدیر مجموعه حسابداری – مجری همایش های متعدد مدیریت و حسابداری - کارشناسی ارشد

مریم اکبری

مسول معماری و مدیر طرح دکوراسیون داخلی - هیات موسس چارنگار