Formação1-810x709

سرفصل کارگاه مدیریت بحران

مدیریت بحران

۱- مفاهیم پایه

۲- جایگاه برنامه ریزی و واکنش در شرایط اضطراری و مراحل گام به گام اجرای آن

۳- جایگاه مدیریت شرایط اضطراری در پیشگیری از گسترش حوادث

۴- گامهای اساسی مدیریت شرایط اضطراری

۵- ارزیابی هزینه

۶- ارتباطات، مانورها و آموزشهای دوره ای و دستورالعملهای موردنیاز

۷-آمادگی روانی تیم های واکنش در شرایط اضطرار

۸-مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

۹-مدیریت بحران و مدیریت زمان

۱۰-هوش و مدیریت بحران

شروع کارگاه به زودی ابلاغ خواهد شد – افراد می توانند با تماس به دفتر موسسه هماهنگی لازم را بعمل آورند

۰۹۱۲۴۲۱۴۵۹۸ خارج از ساعت اداری