درسال ۱۳۹۶ درخواست تاسیس موسسه چند منظوره چارنگار انجام شد که به خاطر تغییر بعضی از اعضا و بدعهدی بعضی از مشایعت کنندگان و طراحان سایت و آزاری مثال زدنی شروع کارکمی به تاخیر افتاد ولی الحمدالله انجام شد و با انگیزه ای مضاعف کار به پیش می رود .

اعضای هیات موسس :

مریم اکبری  مدیر معماری  و کارشناس دکوراسیون داخلی مدرس نرم افزار DMAX  ۳ و ….

مژگان بیات  مدیر حسابداری و مدیر اجرایی کانون تبلیغات  و عضو  هیات مدیره  : مدیر اجرایی

مجید پرکار مدرس و کارگردان و عضو هیات مدیره چارنگار و مدیر مسول موسسه سینمایی  :  مدیر رسانه

اکبر شکیباپور استاد و مدیر پویندگان ، کارشناس برق حرارتی  :  مدیر مسوول و مدیر عامل