کارگاه فروش پرقدرت بانک تجارت سال ۹۶

اقای اسدی دانشجوی رشته بورس. کنفرانس توابع و … سال ۹۶ . کلاس استاد شکیباپور

کارگاه مقاله نویسی بانک تجارت سال ۹۶