دانشگاه بانک تجارت -کارگاه مقاله نویسی و فروش قدرتمند

برادر شهیدم که سال ۶۷ در چندمین حضور داوطلبانه اش برای دفاع ازین مرزو بوم جانش را فدا کرد. یادش گرامی
معلم اخلاق و تفسیر قرآن که من مانده ام چگونه من و خاطیانی چون من جوابگوی رشادت های این بزرگواران خواهیم بود؟
الغوث الغوث الغوث

برادر مرحومم مجید ۳۲ ساله که عید۹۷ در سانحه تصادف وفات نمودند . یاد همه گرامی